Σάββατο, Ιανουαρίου 03, 2015

Δικαιοσύνη ή Δημοκρατία

Ευδαιμονία σημαίνει Ελευθερία
Η Ευδαιμονία είναι αυτό που ζητά ο καθένας για τον εαυτό του. Ευδαιμονία όμως δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς την ατομική Ελευθερία.

Η ατομική Ελευθερία όμως για να υπάρξει χρειάζεται Δίκαιο περιβάλλον.

Δικαιοσύνη
Το περιβάλλον σε κάθε οργανισμό είναι σημαντικό. Είναι ο χώρος που κινείται. Αν επικρατήσει η Δικαιοσύνη θα υπάρχει ισονομία και οικονομική Ευμάρεια για όλους. 
Όμως αν επικρατήσει σκέτη η Δημοκρατία δεν είναι σίγουρο πως θα έχουμε  Δικαιοσύνη για όλους. Εξάλλου όλοι έχουμε δει πως στην "έμμεση δημοκρατία" οι μειοψηφίες καταπιέζονται.

Έτσι, εγώ προτιμώ την Δικαιοσύνη σε μια χώρα από την Δημοκρατία. Προτιμώ έναν ουτοπικό άρχοντα, που δεν θα πληρώνεται περισσότερο από άλλους, να ισοκατανέμει τον πλούτο και να επιλύει διαφορές. Προτιμώ μια μικρή ομάδα αρίστων να κάνει το ίδιο. Αλλά ούτε και αυτή πρόκειται να υπάρξει όπως μας έχει διδάξει η ιστορία. Ο ουτοπικός άρχοντας αυτός έχει από πολλούς ονομαστεί θεός και οι θεοί μέχρι σήμερα αποδείχθηκαν άδικοι με τους φτωχούς.

Δημοκρατία
Όμως για να αποκτήσουμε Δικαιοσύνη δεν μπορούμε να έχουμε ένα άλλο πολίτευμα εκτός της Δημοκρατίας και μάλιστα της "καθαρής-απλής-πραγματικής-άμεσης-συναινετικής" Δημοκρατίας, χωρίς αντιπροσώπους με δική τους βούληση.

Επίλογος
Ο δρόμος μακρύς, αλλά με άρμα την Δημοκρατία προχωράμε για την Δικαιοσύνη, την Ευμάρεια, την Ελευθερία και τελικά προς την ατομική Ευδαιμονία.

Για να βαδίσουμε σε αυτό τον δρόμο χρειάζεται να έχουμε αποκτήσει ατομική και ομαδική Παιδεία που θα ξεκαθαρίζει την ομίχλη που επικρατεί σήμερα.

"There is only one thing worse than injustice, and that is justice
without her sword in her hand. When right is not might it is evil."
--Gilbert from "The Critic as Artist"

ΣΥΡΙΖΑ και Δικαιοσύνη
Για κάποιους η ανατροπή τελειώνει με την άνοδο του ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση, λίγους όμως.

Όλοι οι υπόλοιποι περιμένουμε απόδοση Δικαιοσύνης:
  • Δικαιοσύνη για τα χρόνια που μας πήρανε
  • Δικαιοσύνη για εκείνους που χάσαμε
  • Δικαιοσύνη για να χτίσουμε το μέλλον μας σε σωστές βάσεις
Οικονομική, κοινωνική, πολιτική ή απλά και σκέτα Δικαιοσύνη.

Δεν υπάρχουν σχόλια: