Τρίτη, Οκτωβρίου 11, 2016

Λιγότερο Δημόσιο

(η χαρά των νεοφιλελεύθερων)

Με ΑΣΕΠ δεν έμπαινε στο δημόσιο, δεν είχε τα προσόντα.
Προσλήφθηκε όμως στην ΜΚΟ που κάνει δουλειές με το δημόσιο και αποκαταστάθηκε το παιδί.

Μεταφέροντας τις επιχειρήσεις στον ιδιωτικό τομέα για να «εξορθολογίσουν» το δημόσιο, μεταφέρουν και την δυνατότητα για λαμογιές στον ιδιωτικό τομέα.
Ακόμα δημιουργούν ρίσκο μιας και οι ιδιωτικές επιχειρήσεις αν δεν έχουν κέρδος κλείνουν και δημιουργούν στρατιές από άνεργους και αδικημένους πχ ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ, ΜΙΝΙΟΝ ή τις Τράπεζες κλπ που θα καλεστεί το δημόσιο να τις ανακεφαλαιώσει.
Οι εταιρίες αυτές δεν θα έχουν για σκοπό την διατήρηση ή την ανανέωση των υποδομών με αποτέλεσμα να τις απαξιώσουν όπως έχει συμβεί  στο παρελθόν.
Τελικά, μιας και για να δουλέψει μια επιχείρηση στον ιδιωτικό τομέα χρειάζεται να κερδίζει, οι υπηρεσίες της θα είναι αυξημένες.

Άρα, λαμογιές, προσλήψεις ημετέρων, αυξημένες υπηρεσίες θα παραμείνουν μαζί με την πιθανότητα κατάρρευσης των υποδομών.

Δος ημίν σήμερον ... δηλαδή να φάμε τώρα ότι υπάρχει και μετά ... βλέπουμε!


Δεν υπάρχουν σχόλια: