Πέμπτη, Σεπτεμβρίου 28, 2017

Απόλυτη η καταπάτηση των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Εννέα στα εννέα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα καταπατούνται στην Ελλάδα:
  1. Το δικαίωμα στη ζωή (αυτοκτονίες και ελλιπής περίθαλψη λόγω κρίσης)
  2. Ελευθερία από τη δουλεία (διάλυση εργασιακών δικαιωμάτων)
  3. Ελευθερία από βασανιστήρια (σε αστυνομία-φυλακές συνεχίζονται προς τους αδύναμους)
  4. Δικαίωμα σε δίκαιη δίκη (δίκες παρωδίες για τους ισχυρούς σε αντίθεση με παραδειγματικές για εκείνους που αντιστέκονται)
  5. Δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή (κάμερες παντού και ηλεκτρονική παρακολούθηση προς όλους)
  6. Δικαίωμα μετακίνησης (αύξηση κομίστρων-διοδίων)
  7. Ελευθερία σκέψης, συνείδησης και θρησκείας (μουσουλμάνοι)
  8. Ελευθερία του λόγου (εφόσον δεν σε ακούει κανείς)
  9. Δικαιώματα σε δημόσιο διάλογο (δεν υπάρχουν δημόσιοι διάλογοι)

Δεν υπάρχουν σχόλια: