Τρίτη, Νοεμβρίου 28, 2017

Εμείς και οι άλλοι

Αν δεν πουλήσουμε εμείς τα όπλα, θα τα πουλήσουν άλλοι.
Αν δεν υπογράψουμε εμείς μνημόνια, θα τα υπογράψουν άλλοι.
Αν δεν ξεπουλήσουμε εμείς την δημόσια περιουσία, θα την ξεπουλήσουν οι άλλοι.
Αν δεν εκπλειστηριάσουμε εμείς τα σπίτια σας, θα τα εκπλειστηριάσουν οι άλλοι.
Αν δεν σας διώξουμε εμείς από τη χώρα, θα σας διώξουν οι άλλοι.
Αν δεν ..., θα ... οι άλλοι.

Δεν είναι καλύτερα που κυβερνάμε εμείς;
Θέλετε να έρθει ο Κούλης;
 

Δεν υπάρχουν σχόλια: