Πέμπτη, Μαρτίου 13, 2008

Υγεία

Πολίτες

Υποχρέωση της πολιτείας να έχει υγιείς πολίτες, δωρεάν.

Ανάπτυξη υπηρεσίας άμεσης βοήθειας στο σπίτι και πρόνοιας πολιτών με ανάγκες (3η ηλικία και άλλα πρόσωπα που χρειάζονται βοήθεια) μέσω τηλεφωνικής υπηρεσίας και 166.

Επισκέψεις σε ασθενείς μετά την νοσηλεία για να ρωτηθούν αν έδωσαν φακελάκι. Οι γιατροί που αποδεδειγμένα πήραν φακελάκι το επιστρέφουν στο διπλάσιο στο κράτος. Υποχρεωτικό ερωτηματολόγιο για τους ασθενείς και καθιέρωση κάρτας υγείας όπου θα έχει πρόσβαση μόνο ο ασθενής και οι γιατροί του.

Ιατρικό προσωπικό

Οι δημόσιοι γιατροί υποχρεούνται σε πόθεν έσχες. Υποχρεωτική άμισθη απασχόληση 20 ωρών ανά έτος σε γιατρούς του ιδιωτικού τομέα, σε ανοικτά σεμινάρια ή σε έρευνα. Καταγραφή όλων των ιατρών ανά ιατρική ειδικότητα και σύστημα bonus-malus.

Κτιριακή υποδομή

Ιδρύονται μικρά νοσοκομεία με αναλυτική λογιστική κόστους και προϋπολογισμούς. Βελτιώνεται το σύστημα μεταφοράς ασθενών και δίνεται έμφαση στην τηλειατρική.

Άλλη υποδομή

Δημιουργείται αναλυτικός τιμοκατάλογος ειδών (φαρμάκων, μηχανημάτων κλπ) στον οποίο θα έχει πρόσβαση ο καθένας. Ακόμα δημιουργείται ενιαίο αρχείο τιμοκαταλόγου υπηρεσιών υγείας.

Υπηρεσίες υγείας

Δημιουργία υπηρεσίας καθιέρωσης προτύπων και ελέγχων τροφίμων και υπηρεσιών πριν κυκλοφορήσουν στην αγορά. Αυστηροί έλεγχοι καταλληλότητας τροφίμων και υπηρεσιών και αφαίρεση άδειας εφόσον υπάρξει δόλος ή υποτροπή.

Δεν υπάρχουν σχόλια: