Σάββατο, Μαρτίου 15, 2008

Διακυβέρνηση

Διαφάνεια

Σε κάθε βήμα. Υποχρεωτικό πόθεν έσχες τουλάχιστον σε κάθε δημόσιο υπάλληλο ή ιδιώτη και εταιρία που έχει σχέσεις με το δημόσιο. Επαναφορά του εξοστρακισμού στην πολιτική ζωή.

Δικαιώματα - υποχρεώσεις πολιτών

Κάθε πολίτης όταν ενηλικιωθεί θα έχει κωδικό και δικαίωμα εισόδου στην κεντρική βάση πληροφοριών της χώρας μας. Όποιος πιαστεί να καταχράται του δικαιώματος αυτού, καθαιρείται από πολίτης, δημεύεται η περιουσία του και απελαύνεται.

Υποχρεωτική εξαμηνιαία πολιτική θητεία σε κάθε πολίτη, με σύγχρονη κατάργηση της υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας. Η θητεία αυτή θα γίνεται σε άλλη πόλη από την πόλη διαμονής του και σε απόσταση 150Km τουλάχιστον. Η διαμονή θα παρέχεται από το κράτος. (Οι πολίτες πρέπει να γνωρίζουν τους συμπολίτες τους).

Κρατικοί λειτουργοί

Συμμετοχική με αιρετούς βουλευτές αλλά όχι επαγγελματίες. Υποχρεωτικές εξετάσεις σε κάθε βουλευτή. Ετήσιο πόθεν έσχες για όλους τους δημόσιους υπαλλήλους και άλλους κρατικούς λειτουργούς. Οι κρατικοί λειτουργοί (γραμματείς υπουργείων κλπ) να αμείβονται με τον κατώτατο μισθό και δεν καθιερώνουν προνομιακά δικαιώματα (σύνταξης, ασυλίας κλπ).

Υπηρεσίες διακυβέρνησης

Απαγορεύονται προμήθειες σε εξοπλισμούς και καθιερώνεται σύστημα διαγωνισμών και προμηθειών ανεξάρτητο από την πολιτική εξουσία. Καθιερώνεται ειδική αρχή ελέγχου προμηθειών από αιρετά μέλη. Καθιερώνεται διαφάνεια μέσω του διαδικτύου σε κάθε πολίτη (με τον κωδικό του). Προϋποθέτει δωρεάν πρόσβαση στο Διαδίκτυο από κάθε πολίτη.

Ειδική αρχή ελέγχου οικονομικών

Οικονομική βουλή αποτελούμενη από εκλεγμένους λειτουργούς με σπουδές σε οικονομικές επιστήμες κατά 70%. Υποχρέωσή της εξαμηνιαίες εκθέσεις ελέγχου πόθεν έσχες, προμηθειών κλπ και η τήρηση προϋπολογισμού. (Άλλοι βάζουν νόμους άλλοι ελέγχουν). Οι λειτουργοί θα αλλάζουν εκ περιτροπής εξαμηνιαία, με άλλους που θα τους ελέγχουν.

Συναίσθημα στην πολιτική, για αξιοπρεπείς πολιτισμένους πολίτες


Δεν υπάρχουν σχόλια: