Σάββατο, Νοεμβρίου 19, 2011

Λύση στο φορολογικό σύστημα

Οποιαδήποτε έμμεση φορολογία είναι άδικη.

Ενιαίος ΦΠΑ σε όλη την επικράτεια.
Μείωση του ΦΠΑ από 23% και 13% σε 5%. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις μηδενίζεται.

Εφόσον πιαστεί επιτηδευματίας και δεν δώσει απόδειξη, την πρώτη φορά του επιβάλλεται πρόστιμο 300% της αξίας, την δεύτερη του αφαιρείται η άδεια για 6 μήνες και σφραγίζεται το μαγαζί του και το τηλέφωνό του και την τρίτη του αφαιρείται η ιδιότητα στο διηνεκές. Μη καταβολή ΦΠΑ επιβάλλει αφαίρεση της ιδιότητας του.

Δίκαιη φορολογική κλίμακα σύμφωνα με όλα τα αγαθά που έχει ο καθένας χωρίς να φορολογείται στις εταιρίες. Η φορολογική κλίμακα θα τελειώνει με το εκατονταπλάσιο του ορίου της φτώχειας. Μετά από αυτό το όριο, όλο το εισόδημα θα φορολογείται.

πχ τα ακίνητα, αυτοκίνητα, σκάφη, μετοχές, εισοδήματα από κάθε πηγή κλπ. θα προσθέτουν στο ετήσιο εισόδημα με συντελεστή. Θα επιτρέπεται ενοικίαση με λίζινγκ να είναι έξοδο των εταιριών, αλλά συγχρόνως θα είναι έσοδο των χρηστών.

Αφορολόγητο θα είναι μόνο το όριο της φτώχειας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: