Δευτέρα, Μαΐου 18, 2015

Σατανικό σύστημα

"Βοηθάτε ένα σατανικό σύστημα με το να υπακούτε τις εντολές και τις αποφάσεις του. Ένα τέτοιο σύστημα δεν είναι άξιο για υποταγή. Υποτασσόμενοι σε αυτό σημαίνει συμμετοχή στο κακό. Ένας καλός άνθρωπος θα αντισταθεί σε ένα τέτοιο σύστημα με όλη του τη δύναμη."
-Μαχάτμα Γκάντι.


"You assist an evil system most effectively by obeying its orders and decrees. An evil system never deserves such allegiance. Allegiance to it means partaking of the evil. A good person will resist an evil system with his or her whole soul."
-Mahatma Gandhi

Δεν υπάρχουν σχόλια: