Σάββατο, Μαΐου 23, 2015

Για τις εργασιακές σχέσεις το IMF

Στην τελευταία έκθεσή του για την παγκόσμια οικονομία επισημαίνει πως η απορρύθμιση των αγορών εργασίας μπορεί να έχει μηδενικές θετικές συνέπειες για την παραγωγικότητα και την τεχνολογική σύγκλιση – και μόνο αρνητικές κοινωνικές συνέπειες βραχυπρόθεσμα (IMF, World Economic Outlook: Uneven Growth – Short- and Long- Term Factors, April 2015, Chapter 3, Box 3.5, pp. 104-107). Για τις εργασιακές σχέσεις το IMF:

Δεν υπάρχουν σχόλια: