Σάββατο, Ιουλίου 18, 2015

Παραγωγική ανασυγκρότηση

Παραγωγική ανασυγκρότηση δεν είναι η αναβίωση βιομηχανιών που δεν μπόρεσαν να ανταγωνιστούν.

Παραγωγική ανασυγκρότηση είναι η αλλαγή της νοοτροπίας, η δημιουργία δικτύου μικρών επιχειρήσεων.

Είναι ο άλλος τρόπος λειτουργίας τους: Δημοκρατία στις επιχειρήσεις.

democracyatwork.info

Δεν υπάρχουν σχόλια: