Τρίτη, Αυγούστου 11, 2015

παραχάραξη

Αλλάζουν την ιστορία, τα αρχαία γραπτά και αποδίδουν ότι αυτοί επιδιώκουν σε αρχαιοπρεπή αποφθέγματα, που τα αποδίδουν στους αρχαίους συγγραφείς ή επιστήμονες.

Προσοχή! Ο φασισμός έχει πολλά ποδάρια και ένα από αυτά έχει μπει μέσα στο ελεύθερο διαδίκτυο.

Μου θυμίζει την επανασυγγραφή της ιστορίας στο "Υπουργείο Αλήθειας" (προπαγάνδας) στο 1984 του Orwell

Δεν υπάρχουν σχόλια: