Κυριακή, Νοεμβρίου 15, 2015

Επενδύσεις

Η χώρα μας έχει εξειδικευμένους εργαζόμενους που είτε βρίσκονται στην ανεργία είτε στην σύνταξη.

Σήμερα πολλαπλασιάζονται τα κλειστά εργοστάσια με μηχανήματα που σκουριάζουν.

Η ανάγκη και ο χρόνος θα συνενώσουν τον παραγωγικό ιστό εφόσον δημιουργηθούν μικρές εταιρικές οντότητες με σκοπό την πρωτογενή και δευτερογενή  παραγωγή. Η χώρα έχει αρκετό γόνιμο έδαφος και νερό, γνώση και τα μέσα. Οι συνταξιούχοι μπορεί να εκπαιδεύσουν στις δεξιότητες τους νέους. Θέληση χρειάζεται.

Επενδυτές δεν θέλουμε. Μόνοι μας μπορούμε.

Δεν υπάρχουν σχόλια: