Δευτέρα, Νοεμβρίου 16, 2015

ο νεκρός

Όλοι έχουν αρχίσει είτε να βάζουν σημαίες είτε να συγκρίνουν νεκρούς σα νούμερα.
Ο καθένας μας είναι μοναδικός. Τα νούμερα είναι για τα νούμερα.

Και ο νεκρός είναι μόνο νεκρός. Δεν έχει πατρίδα πια ούτε θρησκεία και πλούτη. Δεν είναι αθώος ή ένοχος πια.

Ένοχος «νεκρός» είναι αυτός που ξεχνάει τον ανθρώπινο πόνο και μας χωρίζει για πατρίδες, θρησκείες και πλούτη.

Δεν υπάρχουν σχόλια: