Τρίτη, Νοεμβρίου 25, 2014

Η ΕΛΛΑΔΑ ΞΕΠΟΥΛΙΕΤΑΙ"Από την 1η Ιανουαρίου 2015 αίρεται η μερική προστασία της κύριας κατοικίας όπως ισχύει σήμερα, δεν χρειάζεται να νομοθετηθεί κάτι...

Οι πλειστηριασμοί θα ξεκινούν για το πρώτο διάστημα στα 2/3 της αντικειμενικής αξίας και στη συνέχεια, όταν καθοριστούν οι προϋποθέσεις και ο τρόπος υπολογισμού, στα 2/3 της εμπορικής.

Η ουσία είναι ότι ανοίγει διάπλατα ο δρόμος για το ξεπούλημα της περιουσίας μας για ένα κομμάτι ψωμί ..."

Η επίθεση στην ιδιωτική περιουσία ακολουθείται και από επίθεση στην δημόσια με το ξεπούλημα ( 99 χρόνια ) του Ελληνικού που θα ακολουθηθεί από ξεπούλημα των παραλιών.

Άρχισε με την απαξίωση και το ξεπούλημα δημοσίων δομών, εταιριών και συνεχίζεται ...

Δεν υπάρχουν σχόλια: