Δευτέρα, Νοεμβρίου 03, 2014

Φορολόγηση φυσικών προσώπων όχι εταιριών

Απλά θα υπάρχει μητρώο μετοχών και θα βγαίνει ο φόρος ανάλογα με τα εισοδήματά και τα μερίδιά σου, αυτόματα.


Ο φόρος θα πληρώνεται από την εταιρία όπως και τώρα, αλλά ο υπολογισμός του θα γίνεται στα φυσικά πρόσωπα.

Δηλαδή μια κλίμακα φορολογίας και ο καθένας θα πληρώνει αναλογικά με τα εισοδήματά του ανεξάρτητα από την προέλευση τους. 

Σήμερα ο φόρος των εταιριών υπολογίζεται με ποσοστά επί των κερδών ή τεκμηρίων με αποτέλεσμα εκείνος που έχει 1εκ € κέρδη να πληρώνει το ίδιο ποσοστό με εκείνον που έχει 1000€


Παράδειγμα:

Έστω ότι έχουμε 3 πολίτες (Χ,Ψ,Ω) και 2 επιχειρήσεις (#1,#2).

Έστω ότι οι δυο ΑΕ έχουν ίσα κέρδη (40.000€), την ίδια σύσταση, αλλά θα πληρώσουν διαφορετικό φόρο επειδή θα φορολογούνται οι μέτοχοι.
  • ΑΕ#1 κέρδη 40.000€ με 2 μετόχους τον Χ με 50% και τον Ψ με 50%
  • ΑΕ#2 κέρδη 40.000€ με 2 μετόχους τον Χ με 50% και τον Ω με 50%
Υπολογισμός φορολογητέου εισοδήματος ανά φυσικό πρόσωπο
  • Ο Χ πληρώνει φόρο για εισόδημα 40.000€ (ΑΕ#1+ΑΕ#2)
  • Ο Ψ φόρο για εισόδημα 20.000€ + 10.000€ από άλλη πηγή (πχ μισθωτή εργασία)
  • και ο Ω φόρο για εισόδημα 20.000€

Υπολογισμός φόρου εισοδήματος ανά φυσικό πρόσωπο με χρήση κλίμακας
  • Χ = 40.000 * 40% = 16.000€
  • Ψ = 30.000 * 30% = 9.000€ τα 6.000€ για τα κέρδη της ΑΕ#1 (20000 * 30%)
  • Ω = 20.000 * 10% = 2.000
Σύνολο φόρων όλων των προσώπων στις ΑΕ
  • ΑΕ #1 = 8.000(Χ)+6.000(Ψ) = 14.000€
  • ΑΕ #2 = 8.000(Χ)+2.000(Ω) = 10.000€
Σημειώσεις: 1. Με αυτό τον τρόπο φορολογείται το φυσικό πρόσωπο και όχι η εταιρία. Η παρακράτηση όμως μπορεί να γίνεται από την εταιρία όπως σήμερα.

2. Σε μεταφορές ποσοστών θα γίνεται αναλογικά για τους μήνες λειτουργίας τους.

3. Σε περιπτώσεις ξένων κεφαλαίων θα γίνεται άμεση φορολόγηση πχ 75%.

Δεν υπάρχουν σχόλια: