Τρίτη, Ιουνίου 23, 2015

μετανάστευση

Δημιουργώ συνθήκες εξαθλίωσης σε μια χώρα και αυτόματα έχω μεταναστευτικό ρεύμα προς άλλες πιο πλούσιες χώρες.

Αν δημιουργήσω συνεχή πόλεμο τότε θα έχω μετανάστευση στο πολλαπλάσιο.

Εκεί που θα μεταβούν όμως οι μετανάστες θα δημιουργήσουν συνθήκες ανέχειας και έτσι θα υπάρξει συν τω χρόνω, ρεύμα φοβίας και τελικά ρατσισμού και φασισμού.

Αν φτάσουν σε μικρές ομάδες τότε θα υπάρξει πρόσμιξη με τον ντόπιο πληθυσμό και συνθήκες φιλοξενίας και ίσως αλληλεγγύης.
Όταν φτάσουν όμως σε μεγάλες ομάδες θα δημιουργήσω σίγουρα αντιπαλότητα και γκετοποίηση.

Εξαθλίωση σε μια χώρα, σημαίνει εξαθλίωση όλων.

Δεν υπάρχουν σχόλια: