Τετάρτη, Ιουνίου 17, 2015

διαπραγμάτευση

1. Είπε ο Σουν Τζου : Οι καλοί μαχητές πρώτα καλύπτουν τα νώτα τους και μετά περιμένουν την ευκαιρία να νικήσουν τον εχθρό.
2. Το να καλύψει κανείς τα νώτα του εξαρτάται από τον ίδιο, αλλά η ευκαιρία να νικήσει τον εχθρό, από τον ίδιο τον εχθρό.
3. Έτσι ο καλός μαχητής σιγουρεύει την άμυνά του πρώτα, αλλά δεν σιγουρεύει τη νίκη.1. Sun Tzu said: The good fighters of old first put themselves beyond the possibility of defeat, and then waited for an opportunity of defeating the enemy.
2. To secure ourselves against defeat lies in our own hands, but the opportunity of defeating the enemy is provided by the enemy himself.
3. Thus the good fighter is able to secure himself against defeat, but cannot make certain of defeating the enemy

Δεν υπάρχουν σχόλια: