Τετάρτη, Σεπτεμβρίου 23, 2015

θέμα δημοκρατίας η ελευθερία του λόγου;


Η παραπληροφόρηση, αρχίζει με την λογοκρισία. Μετά έρχεται η υπερπληροφόρηση με άχρηστες γνώσεις και γνώμες, ώστε οι λαοί να είναι πάντα σε σύγχυση.

Η δικαιοσύνη είναι το πρώτο μέλημα μας, χωρίς την δικαιοσύνη είναι άχρηστα τα κράτη και χωρίς δημοκρατία δεν μπορεί να αποδοθεί δικαιοσύνη. Αυτές διασφαλίζουν την ελευθερία έκφρασης και σκέψης.

Αυτό που ζητούν οι ολιγαρχικοί είναι ακριβώς το αντίθετο, για αυτό δεν πρόκειται να αποκτήσει σωστή πληροφόρηση ένα κράτος εκτός αν τους καταργήσει.

Δεν υπάρχουν σχόλια: