Τετάρτη, Σεπτεμβρίου 09, 2015

νέα εποχή

Ο λαός θέλει ησυχία ώστε να επικεντρωθεί στην προσωπική ανάπτυξη, η ησυχία όμως φέρνει την υποδούλωση. Εκείνο που χρειάζεται είναι η αφύπνιση του λαού.

Για να πετύχουμε την αφύπνιση χρειάζεται όραμα συνολικής ανάπτυξης. Όραμα παραγωγικής, οικολογικής, πνευματικής και πολιτιστικής ανάπτυξης, που τελικά θα εξαφανίσει δυο μάστιγες, την ανεργία και τον φασισμό.
Χρειάζονται τομές, όπως 30ωρο, δημοκρατικές επιχειρήσεις, παιδεία και όχι εκπαίδευση κλπ. Δεν πρέπει να ακολουθούμε την πεπατημένη.

Ακόμα για την αφύπνιση χρειαζόμαστε και οργάνωση, όχι κεντρικά ελεγχόμενη, αλλά στηριγμένη στο ήθος, στην δημοκρατία και την διαφάνεια.

Το ήθος, η δημοκρατία και η διαφάνεια είναι και τα προτάγματα που πρέπει να έχει ένα νέο κόμμα που θα αντιμετωπίσει τον νεοφιλελευθερισμό της νέας εποχής.

Δεν υπάρχουν σχόλια: