Πέμπτη, Σεπτεμβρίου 03, 2015

υποταγή - obedience

υποταγή ίσον υποδούλωση

Όσοι υποτάσσονται στους αφέντες τους έχουν μερίδιο ευθύνης για το δράμα των υπολοίπων

Αντίσταση τώρα


obedience leads to enslavement 

They who obey their masters are responsible for the crimes committed to others

fight back now

Δεν υπάρχουν σχόλια: