Πέμπτη, Φεβρουαρίου 14, 2008

Παιδεία

Πολίτες

Βασικός στόχος μας. Δωρεάν. Υποχρεωτική από 6 μέχρι 17 ετών. Δια βίου εκπαίδευση σε όσους επιθυμούν. Στόχος εκτός της απόκτησης γνώσης και η ομαδικότητα.
Μαθήματα από 7πμ μέχρι 23μμ με υποχρεωτικές 20ώρες εβδομαδιαίως. Υποχρεωτική εργασία κάποιων ωρών εβδομαδιαίως μέσα στον σχολικό χώρο από τους μαθητές μεγαλύτερους των 12 ετών σαν βοηθητικό προσωπικό (πχ φωτοτυπίες, φύλαξη κλπ). Κατάργηση της βαθμολογίας και καθιέρωση συστήματος επιβράβευσης. Όλοι οι μαθητές που επιθυμούν θα εγγράφονται σε ανώτερη βαθμίδα εκπαίδευσης χωρίς εξετάσεις. Εφόσον όμως δεν ανταποκρίνονται σε αυτή, τότε θα αυξάνονται οι ώρες υποχρεωτικής εκπαίδευσης για μια περίοδο έξη μηνών και μετά χάνουν το έτος τους.

Εκπαιδευτικό προσωπικό

Αξιολόγηση καθηγητών με σύστημα επιβράβευσης αλλά και κύρωσης (bonus-malus).

Σχολεία

Τα σχολεία ακολουθούν ένα σύστημα υποχρεωτικών και προαιρετικών μαθημάτων με επιλογή των διευθυντών/συλλόγου, που και αυτοί αξιολογούνται όπως και όλοι, κάθε διδακτικό έτος. Οι διευθυντές λειτουργούν αυτόνομα και με γνώμονα την καλή φήμη του σχολείου τους. Δημιουργία τεχνολογικών εργαστηρίων και μονάδων διασύνδεσης των σχολείων με επιχειρήσεις.
Υποχρεωτικά να διδάσκονται ομαδικότητα, οικολογία και ήθος. Όχι μόνο πόσο κάνει 1 και 1. Τα σχολεία πρέπει να διαμορφώνουν σωστούς ανθρώπους και σωστούς πολίτες πρώτα - πρώτα.
Γενικά
Το κράτος μας πρέπει να καταλάβει ότι η παιδεία είναι η ισχυρότερη βιομηχανία. Αν την δώσει και αυτή στους ιδιώτες ανεξέλεγκτα θα χάσει η χώρα άλλο ένα τρένο, αυτή τη φορά το τελευταίο.
Αν θέλουμε να αποκτήσουμε μέλλον θα πρέπει να ισχυροποιήσουμε την παιδεία. Πρώτα να δημιουργήσουμε ένα πανεπιστήμιο που να λειτουργεί πρότυπο, μετά να σταθεροποιήσουμε την βασική και την μεσαία βαθμίδα εκπαίδευσης και τέλος να δημιουργήσουμε ερευνητικά κέντρα.
Η βασική και μέση παιδεία πρέπει να αποκτήσει χαρακτήρα παιχνιδιού και όχι υποχρέωσης. Ας πάρουμε παράδειγμα την αρχαία Ελλάδα.
Θέλουμε σχολεία που να λειτουργούν από το πρωί μέχρι το βράδυ, με λίγες υποχρεωτικές ώρες, με κατεύθυνση στην ομαδικότητα και στην δημιουργικότητα και όχι στην αποστήθιση και τον ατομικισμό.
Ας αφήσουν τους διευθυντές να χαράξουν τα δικά τους προγράμματα σπουδών.
Πρώτα - πρώτα διαφάνεια μετά αξιολόγηση όλων από όλους ανεξαιρέτως.

Φτιάξτε ένα σχολείο χρωματιστό και αφήστε τα παιδιά να μπουν μέσα και να παίξουν.