Τετάρτη, Φεβρουαρίου 01, 2012

κεφάλαιο - λαός = 4 - 0


Το κεφάλαιο δεν έχει ανάγκη την εργατική δύναμη, λόγω
α) της προόδου της τεχνολογίας,
- Με την πρόοδο της τεχνολογίες η ανθρωπότητα θα μπορούσε να εργάζεται κατά μέσο όρο 4 ώρες και να έχουν όλοι να ζήσουν αξιοπρεπέστατα. Το πρόβλημα είναι, το πώς ( προσοχή στον τόνο ) πρέπει να πληρώνει τους άνεργους. Έτσι το κεφάλαιο αποφάσισε πως οι άνεργοι δεν είναι ανάγκη να πληρώνονται, αλλά να λειτουργούν σαν βαρίδια στους μισθούς. ( Αυτό το ήξερε από παλιά )

β) της ελεύθερης μετακίνησης των κεφαλαίων
- Η εργατική δύναμη έχει πατρίδα, ενώ το κεφάλαιο δεν έχει. Έτσι μετακινεί τα εργοστάσια εκεί που κοστίζουν λιγότερο. Μετακινεί ακόμα και το κόστος έρευνας και τεχνολογίας. Τελευταία το μετακινεί και στο πουθενά (διαδίκτυο).

γ) της ανάπτυξης χρηματοπιστωτικών «προϊόντων».
- Τα εξειδικευμένα προϊόντα χρειάζονται εξειδικευμένες γνώσεις, υπολογιστική ισχύ και χρόνο εκμάθησης. Άρα για τους μυημένους μόνο. Είναι χρηματοπιστωτικά μόνο κατ' όνομα, στην πραγματικότητα είναι προκαθορισμένος τζόγος. ( Κερδίζει πάντα ο ισχυρός ).

και δ) της δημιουργίας κρίσεων
- Οι κρίσεις δημιουργούνται ώστε να κερδίζει τεράστια ποσά. Η εξομοίωση κρίσεων είναι δυνατή μόνο από το 1%%. Αυτοί καθορίζουν τις τύχες των παγκόσμιων κεφαλαίων. Δημιουργούν συνεχείς παγκόσμιες τεχνητές κρίσεις που τις έχουν ήδη δοκιμάσει - εξομοιώσει - σε υπερυπολογιστές. Τα παλαιότερα χρόνια δεν υπήρχε αυτή η δυνατότητα και οι πόλεμοι ήταν αναπόφευκτοι. Τώρα ακόμα και αυτοί σχεδιάζονται σαν μέρος των τεχνητών κρίσεων και εκτελούνται μόνο όταν οι πιθανότητες επιτυχίας είναι μεγάλες.