Ευ ζην

Χρειαζόμαστε μακροπρόθεσμα, έναν κοινό στόχο που θα μας καθορίζει και θα μας δείχνει τον δρόμο. Αυτόν τον ορίζω στο ευ ζην όλων των πολιτών.

Μεσοπρόθεσμα χρειάζεται ένα σχέδιο μετάβασης και βραχυπρόθεσμα να αντιμετωπιστεί η κρίση ώστε να μην χαθεί κανείς.
Για το βραχυπρόθεσμο απαραίτητη είναι η εμπιστοσύνη που δεν κερδίζεται σε μια μέρα ούτε σε δυο. Οι δομές αλληλεγγύης που δημιουργήθηκαν πρέπει να ενισχυθούν. Πρέπει να κρατηθεί και να ενισχυθεί η παραγωγή και η συνοχή.

Το σχέδιο μετάβασης πρέπει να στηρίζεται σε αρχές, όπως την αλληλεγγύη, την ηθική, την δικαιοσύνη και την συνεργασία.

Οι δημοκρατικά συνεργαζόμενες επιχειρήσεις είναι ένα βήμα που θα πρέπει να ακολουθηθεί αν θέλουμε δικαιοσύνη και δημοκρατία στον χώρο της εργασίας μας.

Βασικοί τομείς πρέπει να ενισχυθούν. Αυτοί είναι η άμυνα (αναγκαία στην παρούσα φάση), η υγεία και η παιδεία. Η εκπαίδευση πρέπει να ξεχωρίσει από την παιδεία.
Ο εξορθολογισμός και η κατάργηση της πολυνομίας και της γραφειοκρατίας είναι βασικές προϋποθέσεις για τη σωστή λειτουργία του κράτους. Ακόμα η σεισάχθεια, ώστε να λειτουργήσει απρόσκοπτα η παραγωγική διαδικασία. Προϋπόθεση, η φορολογία των εχόντων, όχι ο δανεισμός ή οι επιδοτήσεις.

Το κράτος αντί να επιδοτεί τις επιχειρήσεις μπορεί να παρέχει υπηρεσίες συνεργασίας δημιουργώντας ένα οργανισμό συνεργασίας μικρών επιχειρηματικών ομάδων και επαγγελματιών ώστε να ελαχιστοποιήσει τα μειονεκτήματα των μικρών επιχειρήσεων.

Η δημιουργία ομάδων σκέψης είναι απαραίτητη ώστε να εμβαθύνουν σε κάθε τομέα στηριζόμενοι στην ηθική και στο ευ ζην.

Δεν υπάρχουν σχόλια: