Τρίτη, Σεπτεμβρίου 13, 2016

Σόλων - Δικαιοσύνη

Ας αναρωτηθούμε πού θέλουμε να ζήσουμε ...
... ερωτηθείς, όπως φαίνεται, ποια από τις πόλεις κατοικείται καλύτερα, «εκείνη», είπε, «στην οποία οι μη αδικούμενοι όχι λιγότερο από τους αδικημένους, εγκαλούν και τιμωρούν τους αδικούντες».


... ἐρωτηθεὶς γάρ, ὡς ἔοικεν, ἥτις οἰκεῖται κάλλιστα τῶν πόλεων, “ἐκείνη,” εἶπεν, “ἐν ᾗ τῶν ἀδικουμένων οὐχ ἧττον οἱ μὴ ἀδικούμενοι προβάλλονται καὶ κολάζουσι τοὺς ἀδικοῦντας.

«Βίοι Παράλληλοι - Σόλων»
Πλούταρχος

Δεν υπάρχουν σχόλια: