Τετάρτη, Δεκεμβρίου 01, 2010

Οι ομιλίες του πρωθυπουργού στα αγγλικά

Μιλώντας την Ελληνική γλώσσα κάποιος μεταφέρει τον Ελληνικό πολιτισμό.
Μέσα στους σκοπούς του κάθε πρωθυπουργού δεν θα έπρεπε να ήταν η διάδοση του ελληνικού πολιτισμού;

Γιατί ομιλεί μόνο στα αγγλικά ο πρωθυπουργός;

Διαβουλεύσεις για τη διαβούλευση ή δημοκρατία;

Η διαβούλευση αυτή, όπως και κάθε άλλη, δεν έχει νόημα γιατί δεν έχετε πάρει γνώμες από το λαό, παρά μόνο από μια μερίδα του και η γνώμη μου είναι πως δεν θα την λάβετε υπόψη.

Το φαίνεσθαι πάλι είναι το ζητούμενο;

Τα δημοψηφίσματα είναι η λύση για μεγάλα θέματα και όσο αφορά τη διαβούλευση, θα είχε σημασία αν υπήρχε περίληψη του σχεδίου ώστε να τη σχολιάσουμε.

ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ - ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑΤΑ
===================================
Προτείνω να δημιουργηθεί κλειστό δίκτυο, αρχικά σε κάθε ΚΕΠ ώστε να ψηφίζει κάθε πολίτης.
Για κάθε σχέδιο νόμου να ετοιμάζεται μικρή περίληψη που θα αναρτάται στο διαδίκτυο επεξηγώντας αρχικά την αναγκαιότητα του νομοσχεδίου και μετά το ίδιο το νομοσχέδιο.
Οι πολίτες να ψηφίζουν και κάθε ψήφος να ακολουθείται από μικρό σχόλιο υποχρεωτικά. Ίσως για την ψήφο του αυτή να πληρώνεται κάποια ευρώ, ώστε να υπάρξει αυξημένη προσέλευση.
Η ψήφος αυτή ανάλογα με την προσέλευση των πολιτών να παίζει λόγο στην κατάθεση του σχεδίου νόμου όπως και η ψήφος των βουλευτών.
Τα σχόλια να χρησιμοποιούνται για τυχόν τροποποιήσεις του νομοσχεδίου και να μην υπάρχουν άλλες τροποποιήσεις.
Μετά τις τροποποιήσεις το νομοσχέδιο να αναρτάται στο διαδίκτυο για αρκετό χρονικό διάστημα και τελικά να ψηφίζεται εκτός από τους βουλευτές και από τους πολίτες για να γίνει νόμος.
Αυτήν την υποδομή να την χρησιμοποιήσετε και για τις εκλογές.

Θέλουμε ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. opengov