Σάββατο, Ιουλίου 01, 2017

Η προοπτική

Δεν είναι η φτώχεια επιλογή.
Δεν είναι η ανεργία επιλογή.


Φταίει το σύστημα που δεν δίνει προοπτική.