Κυριακή, Ιουλίου 29, 2012

κίνημα μείωσης του ωραρίου

Σημαντικό θεωρώ και το ότι η ανθρωπότητα μπορεί και πρέπει να βρει λύση στο πρόβλημα της ανεργίας, που δημιουργήθηκε λόγω της τεχνολογικής ανέλιξης.
Ο μόνος τρόπος που βλέπω είναι μέσω ενός κινήματος που θα ζητά τετράωρη ή εξάωρη εργασία αντί του οκτάωρου.
Ήδη στην Ελλάδα πολλές επιχειρήσεις που δεν θέλουν να προχωρήσουν σε απολύσεις εφαρμόζουν εξάωρο και άλλες τετράωρο.
Βέβαια αυτό μειώνει τις αποδοχές των εργαζομένων αναλογικά, πράγμα που δεν θέλουμε να γίνεται, γιατί με την μείωση των αποδοχών δεν θα ξεπεράσουμε την ύφεση.
Το πρόβλημα αυτό το έχει σήμερα ο Ευρωπαϊκός νότος, αλλά θα το αποκτήσει και ο βορράς έτσι όπως πάει το πράγμα.