Δευτέρα, Σεπτεμβρίου 05, 2016

Πρόταση προς φορείς, συνδικάτα, κόμματα κλπ για μείωση των εισφορών ασφάλισης

Πρόταση προς φορείς, συνδικάτα, κόμματα κλπ για μείωση των εισφορών ασφάλισης

Σήμερα οι εισφορές φτάνουν στο επίπεδο του 41,06% και δεν μιλάμε για βαρέα ή ανθυγιεινά.

Με μείωση στο 24,85% το υπόλοιπο ποσοστό των εισφορών των επιχειρήσεων μπορεί να μεταφερθεί άμεσα στους εργαζόμενους που σημαίνει αύξηση άρα κατανάλωση που συνεπάγεται νέες θέσεις εργασίας.

Η μείωση θα γίνει καταργώντας τις εισφορές ασθένειας, του ΟΑΕΔ.Οι εισφορές υπέρ του ΕΤΕΑΕΠ θα είναι προαιρετικές για τους ασφαλισμένους.

Έτσι ο εργαζόμενος αντί για 16% θα πληρώνει 8,02% ή 11,52% και ο εργοδότης αντί για 25,06% θα πληρώνει 16,83%

Συγχρόνως θα καταργηθούν τα μέγιστα ποσά εισφορών και θα καθιερωθεί μείωση στο μισό των εισφορών των μικρών επιχειρήσεων που απασχολούν έναν εργαζόμενο.

Γνωρίζοντας πως οι άμεσοι φόροι είναι δικαιότεροι, το κόστος των εισφορών θα μεταφερθεί εκεί.
Έτσι ο προϋπολογισμός θα επωμιστεί το κόστος ασθένειας και θα μεγαλώσει ο άμεσος φόρος στο 3ο κλιμάκιο κατά 3% μόλις και θα δημιουργηθεί επόμενο κλιμάκιο με το υπόλοιπο.
Ο ΟΑΕΔ θα δίνει λιγότερα επιδόματα ανεργίας μιας και η ανεργία θα μειωθεί. Εξάλλου ο ΟΑΕΔ θα έπρεπε να είχε μια άλλη κατεύθυνση από το να δίνει κάρτες ανεργίας. Θα έπρεπε να κατεύθυνε τους ανέργους σε θέσεις εργασίας και όχι να ετοιμάζει προγράμματα επιμόρφωσης που τελικά δεν αποδίδουν. 

Επόμενη κίνηση θα είναι η μείωση των εισφορών υπέρ συντάξεως και μεταφορά της εθνικής σύνταξης στον προϋπολογισμό άρα στην φορολογία εισοδήματος.

Η μείωση των ωρών εργασίας, αρχικά στις 30 εβδομαδιαίως, στις ιδιωτικές πρώτα επιχειρήσεις ισοδυναμεί και με αύξηση της απασχόλησης.

Αντωνοπούλου και Αλεξιάδη μπας και ακούτε κι εσείς;

ΥΓ: 
Μετά από παρέμβαση του Σπύρου Κασσέλα για την μη ύπαρξη πλέον των Εργατική Εστία και Εργατική Κατοικία https://www.facebook.com/groups/1647124885557931/permalink/1797176020552816/?comment_id=1797176230552795&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R0%22%7D

Οι εισφορές των εργαζομένων θα έπρεπε να συγχωνευτούν σε ΈΝΑ και μόνο ταμείο και να λειτουργούσαν ανταποδοτικά. Άρα μόνο για σύνταξη, εύρεση απασχόλησης και κατοικίας. Ακόμα ίσως και για ενημέρωση επιμόρφωση. Πρέπει λοιπόν να επαναλειτουργήσουν.

Δεν υπάρχουν σχόλια: